monday

Power Vinyasa 7-8am

Power Vinyasa (Warm) 12-1pm

Power Vinyasa 4:30-5:30pm

Hatha 6-7pm

Yin 7:30-8:30pm

Tuesday

Power Vinyasa 9:30-10:45am

Power Vinyasa 2:30-3:45pm

Hatha 4:30-5:30pm

Power Vinyasa 6-7pm

Wednesday

Power Vinyasa 7-8am

Power Vinyasa (Warm) 12-1pm

Power Vinyasa 4:30-5:30pm

Hatha 6-7pm

Yin 7:30-8:30pm

 

Thursday

Power Vinyasa 9:30-10:45am

Power Vinyasa 2:30-3:45pm

Hatha 4:30-5:30pm

Power Vinyasa 6-7pm

friday

Power Vinyasa 7-8am

FREE Community Class 9:30-10:30am

Power Vinyasa (Warm) 12-1pm

Power Vinyasa 4:30-5:45pm

Yin 6:30-7:30pm

 

Saturday

Power Vinyasa 9:30-11am

Power Vinyasa 4:30-5:45pm

 

SUNDAY

Power Vinyasa 9:30-11am

Yin 4:30-5:45pm

Power Vinyasa 6:30-7:30pm

 

 

Upcoming Holiday Schedules